EmiControls นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมเพลิงไหม้ (fire controller) ควบคุมฝุ่น (dust controller) หรือกลิ่น (odor controller) อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ป่า ฝุ่นที่เกิดจากการระเบิดเหมือง หรือกลิ่นจากโรงงานสารเคมี เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำ (หรือสารเคมีสำหรับควบคุมเพลิงไหม้) ผ่านหัวสเปรย์ (nozzles) ที่ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะและพิเศษจากทาง EmiControls ทำให้น้ำกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆ (small droplets of water, water mist) ออกมาปกคลุมบริเวณที่ต้องการควบคุมเพลิงไหม้ ฝุ่น หรือกลิ่น ซึ่งละอองน้ำเล็กๆ เมื่อเทียบกับการฉีดน้ำธรรมดาจะให้พื้นที่ผิวมากกว่า ถือได้ว่าเป็นข้อดีของเทคโนโลยีนี้ กล่าวคือ สามารถควบคุมเพลิงไหม้ ฝุ่น หรือกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้น พ่นละอองน้ำได้ในระยะไกล และไม่เสี่ยงต่อชีวิต เนื่องจากตัวเครื่องควบคุมเพลิงไหม้/ฝุ่น/กลิ่น สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทควบคุม

Dust Controllers
เครื่องควบคุมฝุ่น/กลิ่น (dust/odor controller) ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์สำหรับการควบคุมฝุ่น/กลิ่นในพื้นที่ต่างๆ เช่น บริเวณงานรื้อถอน งานก่อสร้างอุโมงค์ งานขนปูนขนทราย หรือบริเวณโรงงานรีไซเคิล เป็นต้น ซึ่งเครื่องควบคุมนี้สามารถช่วยป้องกันปัญหาการฟุ้งกระจายหรือมลพิษที่เกิดขึ้นจากฝุ่นให้กับชุมชนใกล้เคียงได้ รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และมีส่วนรวมในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝุ่น และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ โดยเครื่องควบคุมฝุ่นของ EmiControls มีหลายหลากรุ่น ดังนี้

image

V7

Throwing distance (up to) [m]30-40
Nominal power – turbine [kW]6.5
Nominal power – pump [kW]4
Sound pressure level LA73 at 20m db(A)
Operating temperature-5° to +45°
Turbine tilt0° to +52°
Water flow [l/min]16-100
Swing (automatic)360°
Water supply pressure (min.)(min.) 3 bar
image

V12S

Throwing distance (up to) [m]25-35* / 50-65
Nominal power – turbine [kW]3* / 11
Nominal power – pump [kW]4
Sound pressure level LA60* / 63 at 20m db(A)
Operating temperature-5° to +45°
Turbine tilt-18° to +40°
Water flow [l/min]16-100
Swing (automatic)350°
Water supply pressure (min.)(min.) 3 bar
* at reduced speed
image

V22

Throwing distance (up to) [m]70-90
Nominal power – turbine [kW]18.5
Nominal power – pump [kW]11
Sound pressure level LA63 at 20m db(A)
Operating temperature-5° to +45°
Turbine tilt-18° to +40°
Water flow [l/min]119-350
Swing (automatic)350°
Water supply pressure (min.)(min.) 3 bar
H1SYSTEM DUST
image
image
ระบบ H1 เป็นระบบพ่นละอองน้ำแรงดันสูงอเนกประสงค์ ใช้สำหรับการควบคุมฝุ่นและกลิ่นภายในโรงงาน หรือในบริเวณที่ต้องการควบคุมฝุ่น/กลิ่น ซึ่งการออกแบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า หรือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องการใช้ ในการติดตั้งสามารถติดตั้งได้ง่ายตามบริเวณที่ต้องการ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ใช้งานง่าย ประหยัดน้ำ และไม่จำเป็นต้องมีแหล่งในการกักเก็บน้ำขนาดใหญ่
Stationary Fire Protection
image
เครื่องควบคุมเพลิงไหม้แบบติดตั้งถาวร (stationary fire protection) รุ่น FT10e นวัตกรรมของการดับเพลิงแบบใหม่ สามารถพ่นละอองน้ำได้ในระยะไกล และดับไฟได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้ในทุกโรงงาน หรือในสถานที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้ FT10e ถูกสั่งการได้อย่างอัตโนมัติผ่านระบบตรวจจับเพลิงไหม้  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ เครื่องควบคุมเพลิงไหม้จะเปิดเครื่องทำงาน โดยทำการพ่นละอองน้ำปกคลุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ จนทำให้อุณหภูมิ ณ บริเวณดังกล่าว มีอุณหภูมิลดลงจนเพลิงไหม้ดับลง ด้วยวิธีนี้จะทำให้ใช้น้ำในการดับไฟลดลง แต่ประสิทธิภาพในการดับไฟสูง ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง
image

FT10e

Water flow [l/min]100-3,600
Nominal voltage [V]400
Turbine tilt-20° + 47°
Swing (automatic)365°
Weight on machine carrier [kg]1,000
Choice of different nozzle heads and monitors possible
Fully automatic control possible with any fire detection system (CAN bus)
Control: manual, remote (remote control or cable), PLC or PC
Winter operation through internal heating
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy