2.เจ้าหน้าที่ออกแบบ และเขียนแบบ ประจำแผนกผลิต (ชาย หรือ หญิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง

5473 Views  | 

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลงานออกแบบ เขียนแบบ  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบท่อทาง ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯ
 • สำรวจพื้นที่ และ รับทราบความต้องการ ประสานงานกับผู้ขายอุปกรณ์เพื่อหาข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ
 • จัดทำเอกสารประมาณรายการ จำนวน สเปคของอุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ อื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถใช้ Program ช่วยในการออกแบบ เขียนแบบได้ดี เช่น Autocad, Solidwork, E-Plan อื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำเร็จการศึกษาในเกณฑ์ที่ดี ระดับชั้น ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท อื่นๆ ระดับชั้น ทางด้าน วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม ทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถ

 • มีความสามารถติดต่อ ประสานงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
 • การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการออกแบบ เขียนแบบ เกี่ยวกับระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบท่อทาง ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำเร็จการศึกษาในเกณฑ์ที่ดีปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท อื่นๆ ระดับชั้น ทางด้าน วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม ทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์/สวัสดิการ

 • รายได้ตามมาตรฐานบริษัท (โดยพิจารณาตามวุฒิการศึกษา,บุคลิกภาพ และความสามารถด้านการติดต่อ สื่อสาร, การเจรจาต่อรอง,  การใช้งานภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ, ความรู้ทางด้านงานเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม และ อื่นๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ)
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำปี ตามผลงานและผลประกอบการ
 • ท่องเที่ยวประจำปี

ติดต่อ

คุณวิไลพร  (แผนกบุคคล)
Tel. 02-1782256-9
vilaiporn@sevenoaks.co.th      

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy